Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Ympäristö, energia ja liikenne | 08.06.2015

LIFE-ohjelman rahoitushaut vuodelle 2015 avattu

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuutta ja kestävien energiamuotojen käyttöä sekä hillitä ja varautua ilmastonmuutokseen. LIFE jakautuu ympäristön ja ilmastotoimien alaohjelmiin, ja juuri avattu haku kattaa molemmat alaohjelmat. Vuoden 2015 kokonaisbudjetti on 240 miljoonaa euroa, josta noin 184 miljoonaa myönnetään ympäristönsuojelun ja 57 miljoona ilmastotoimien hankkeisiin. Vähintään 55 % ympäristönsuojelun alaohjelman hanketuista on kohdennettu luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Haku on suunnattu laillisesti rekisteröityneille julkishallinnon organisaatioille, yksityisille yrityksille ja kansalaisjärjestöille Euroopan unionin jäsenmaista. Hakijoiden tulee käyttää ohjelman verkkosivuilta ladattavia hakupaketteja, joissa määritellään hakukäytännöt jokaiselle ehdotuspyynnölle. Perinteiset hanke-ehdotukset voi jättää verkkolomakkeen kautta, jonka linkki löytyy ohjelman sivuilta. Haut sulkeutuvat aikavälillä 15.9. - 7.10. ja hakukohtaiset päivämäärät löytyvät ohjelman sivuilta.

Komissio on julkaissut myös "Orientation document"-asiakirjan, jonka tarkoituksena on selventää mm. LIFE-ohjelman ja muiden rahoitusohjelmien eroja, LIFE:n alaohjelmien välisiä eroja ja auttaa hakijoita löytämään oikea ehdotuspyyntö hankeidealleen. Linkki asiakirjaan löytyy lisätietoa-kohdasta.  

LIFE-ohjelman infoseminaari järjestetään tänä vuonna 15.6. ympäristöministeriön tiloissa (Aleksanterinkatu 7, Helsinki). Ympäristöministeriö myöntää hankkeisiin myös kansallista osarahoitusta, jota voi hakea 17.6. mennessä. Lisätietoja hakemisesta ja infopäivästä on alla.

Lisätietoja:

LIFE-ohjelman verkkosivut

LIFE Orientation document

LIFE infopäivän ohjelma 15.6.

Ilmoittautuminen seminaariin

Kansallisen osarahoituksen hakulinkki

Eriyisasiantuntija Emmi Kallio