Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Ympäristö, energia ja liikenne | 02.06.2015

Julkinen kuuleminen komission uudesta kiertotalousstrategiasta

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen kiertotaloutta koskevan lakiesityksen ja tiedonannon luonnoksesta. Kiertotalousstrategian tarkoituksena on edistää materiaalien ja energian arvon säilymistä tuotantoketjussa mahdollisimman pitkään siten, että niiden käyttö tehostuu ja jätteiden määrä vähenee esimerkiksi kierrätyksen myötä. Kiertotalousstrategia pyrkii edistämään ekologisen teollisuuden kehitystä, markkinoita ja rahoitusmuotoja sekä selkeyttämään jätelainsäädäntöä jäsenmaiden välillä. Siten se toteuttaa komission tavoitteita kestävän kasvun ja työllisyyden edistämisessä.

Strategia sisältää lakiehdotuksen jätteiden käsittelystä ja tiedonannon komission toimintasuunnitelmasta raaka-aineiden tuotannon, tuotteiden muotoilun ja muiden alkupään prosessien kehittämiseen. Nyt kuultavana oleva strategia vie eteenpäin edellisen komission vuonna 2014 luonnostelemaa ja uuden komission pois vetämää strategialuonnosta. Uuden stategian on tarkoitus valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kuuleminen on auki 20.8.2015 asti. Taustamateriaalit ja linkki osallistumiseen ovat komission julkisten kuulemisten verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Kuulutus komission verkkosivuilla

Linkki vastausten jättämiseen