Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 08.05.2015

Euroopan komissio on avannut COSME -haun teemalla turismin kilpailukykyinen ja kestävä kasvu

30.6.2015 päättyvän haun tavoitteena on vahvistaa Euroopan turismiliiketoiminnan kilpailukykyä ja kestävyyttä kannustamalla matkailukauden pidentämiseen monipuolisemman matkailutuotteen ja laajemman saavutettavuuden kautta. Tavoitteen taustalla ovat seuraavat kolme teemaa:

1. Turismivirtojen kasvattaminen matalamman kysynnän aikaan seniorimatkailijoille ja nuorille
2. Euroopan turismin monipuolistaminen vahvistamalla ylikansallista teemakeskeistä tarjontaa
3. Turismin saavutettavuuden kehittäminen parantamalla palveluita esteettömyyttä ja erityistarpeita huomiovammiksi

Ensimmäisen teeman tavoitteena on yhteisrahoittaa hankekumppanuuksia, joissa saadaan aikaan turismin kasvua matalamman kysynnän ajankohtina kohdentaen tarjontaa yli 55-vuotiaille ja 15-29-vuotiaille. Toisen teeman tavoitteena on tukea ylikansallista turismia urheilun ja hyvinvoinnin sekä kulttuuri- tai teollisuusperinnön saralla. Kolmantena tavoitteena pyritään luomaan kumppanuuksia ylläpitämään ja laajentamaan ´turismi kaikille´ -periaatetta tarjoamalla palveluita saavutettavuuden ja käytettävyyden erityistarpeisiin.

Hakijat voivat olla kumppaneina useammissa ehdotuksissa teemaa kohden, mutta koordinaattorina vain yhdessä ehdotuksessa teemaa kohden. Jos hakija on koordinaattorina useammassa ehdotuksessa teemaa kohden, tullaan hakijan kaikki saman teeman ehdotukset jättämään pois.

Hakukelpoisten organisaatioiden oltava EU -jäsenmaista, toimittava turismin alalla ja täytettävä muut COSME -ohjelman kuudennen artiklan vaatimukset (kts. lisätietojen toinen linkki, sivu 35). Ehdotuksissa tulee olla vähintään viisi partneria vähintään neljästä hakukelpoisesta maasta koskien teemoja 1 ja 2. Kolmanteen teemaan haettaessa konsortiossa on oltava partnereita vähintään kahdesta eri maasta.

Konsortiovaatimukset:
- Kaksi pientä tai keskisuurta yritystä, jotka toimivat turismin alalla
- Kansallinen tai alueellinen julkinen hallintoviranomainen
- Yhdistys tai muu vastaava aktiivinen nuorison tai ikääntyvän väestön hyväksi toimiva organisaatio (vain teema 1)
- Aktiivinen organisaatio joltakin seuraavalta alalta: urheilu, hyvinvointi, luonnon perintö, kulttuuriperintö tai teollinen perintö (vain teema 2)
- Aktiivinen organisaatio, joka toimii turismin saavutettavuuden tai erityistarpeiden hyväksi (vain teema 3)

Määräaika hanke-ehdotusten jättämiselle on 30.6.2015 klo 17.00 Brysselin aikaa. Haun linkki tulee olemaan pian saatavilla haun sivuilla. Partnereita konsortioihin ja ehdotuksiin voi etsiä tai ilmaista mielenkiintonsa hakua kohtaan luomalla profiilin Cordis -tietokantaan. Myös Enterprise Europe Network -jäsenorganisaatiot voivat avustaa partnerien etsinnässä.

Mahdollisia hakuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää 23.6.2015 saakka osoitteeseen: EASME-COSME-TOURISM-CALL(at)ec.europa.eu. Haun sähköinen tunniste on COS-TOUR-2015-3-04.

Lisätietoja:
Haku Euroopan komission sivuilla
Hakukuulutus
Opas hakijoille