Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Yritystoiminta ja pk-yritykset | 06.05.2015

Ehdotuspyyntö klustereiden ja teknologiakeskusten yhteistyöpiloteille

Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto avaa ehdotuspyynnön piloteille, jotka vahvistavat klustereiden ja niihin liittyvien teknologiakeskusten yhteistyötä. Tavoitteena on vahvistaa innovaatioiden käyttöönottoa alueilla tunnistamalla klustereiden tutkimus- ja kehitystyön haasteita, arvoketjuja sekä rajat ylittävän yritysyhteistyön mahdollisuuksia heikommin ja vahvemmin kehittyneiden alueiden välillä. Pilottien tulee olla linjassa alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden kanssa ja lisätä EU:n aluetaloudellista yhtenäisyyttä.

Hankkeiden tuloksena odotetaan klustereiden, pk-yritysten ja teknologiakeskusten yhteistyömahdollisuuksien konkreettista hyödyntämistä ja pullonkaulojen sekä kasvun paikkojen tunnistamista. Lisäksi hankkeissa tulisi laatia klustereiden kumppanuusstrategioita älykkään erikoistumisen investointitavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistuvien organisaatioiden kehittämiseksi.

Hankekonsortion tulee koostua kumppaneista vähintään kolmesta eri EU-maasta. Jokaiselta osallistuvalta alueelta tulee olla mukana vähintään yksi klusteriorganisaatio. EU-tuki kattaa 75% hyväksytyistä kuluista ja voi olla maksimissaan 250 000 €. Ehdotuksia otetaan vastaan 28.7.2015 saakka ja sähköinen lomake ehdotuksen jättämiseen avautuu alla olevalle verkkosivulle lähiaikoina.

Lisätietoja:

Avautuvat ehdotuspyynnöt komission sivuilla

Ehdotuspyyntö pdf-tiedostona

Hakijan ohje