Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Maaseudun kehitys | 29.04.2015

Muistio konferenssista Regional cooperation for innovation on water management in horticulture

ERIAFF-verkosto, WIRE ja Topsector T&U järjestivät 18.3.2015 Brysselissä konferenssin vedenkulutuksen hallinnasta puutarhataloudessa. Konferenssi toi yhteen 80 alan asiantuntijaa keskustelemaan veden käytön haasteista ja kestävistä ratkaisuista puutarhatalouden päästöjen ja veden kulutuksen vähentämiseen. Konferenssissa käsiteltiin muun muassa maaperän parantamisen keinoja, vesi- ja ravinnetehokkaita lajikkeita ja teknologisia ratkaisuja viljelyprosessin seurantaan eri puolilta Eurooppaa. Lisäksi keskustelut käsittelivät alan verkostojen, paikallisen sääntelyn ja markkinoiden vaikutuksia tuotantomuotojen valintaan. Seminaarin tuloksena keskeisimmät Euroopan laajuiset haasteet ja poliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet kootaan dokumentiksi, jonka avulla ERIAFF osallistuu alan kehittämiseen EU:n tasolla. Seminaarin esitykset ovat katsottavissa muistion liitteistä.

Lisätietoja:

Konferenssin muistio