Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 27.4.2015

Euroopan komissio julkaisi oppaan tuensaajille

Euroopan komission aluepolitiikan sivuilta on ladattavissa: Opas tuensaajille - Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja asiaankuuluvat EU:n välineet.

Meneillään olevalla rahoituskaudella (2014-2020) tukia saaville tarkoitettu opas antaa käsityksen täydentävistä välineistä, jotka ovat käytettävissä Euroopan alue- ja investointirahastojen asetuksissa määritettyjä temaattisia tavoiteita varten. Opas sisältää tietolähteitä ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joilla eri rahastoja voidaan yhdistellä. Lisäksi oppaassa määritellään viranomaiset ja toimielimet, jotka liittyvät kunkin välineen hallintaprosessiin. Oppaan ei ole tarkoitus toimia perinpohjaisena selvityksenä olemassa olevista EU-rahastoista. Opas perustuu yhteiseen strategiakehykseen (asetuksen [EU] N:o 1303/2013 liite 1), joka luo perustan ERI-rahastojen ja muiden EU:n rahoitusinstrumenttien paremmalle yhteensovittamiselle.

Oppaan linkit auttavat tuensaajia löytämään tarvittavat materiaalit ja ohjaavat hyödyllisille sivustoille. Saatavilla on myös tarkistusluettelo, joka auttaa tunnistamaan soveltuvimmat rahoituslähteet.

Lisätietoja:
Oppaan latauslinkki ja nettisivut