Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Aluekehitys ja rajat ylitävä yhteistyö | 20.04.2015

Muistio tilaisuudesta: Smart Specialisation Strategies – State of Implementation

Alueiden komiteassa pidettiin 17. maaliskuuta tilaisuus, jossa komission edustajat antoivat päivityksen älykkään erikoistumisen strategioiden tilanteesta. Älykäs erikoistuminen on avainroolissa koheesiopolitiikan suunnanmuutoksen toteuttamisessa; rahastojen käyttöaste ei ole enää pääasia, vaan keskiössä on investointipolitiikka, jolla edistetään kasvua ja luodaan työpaikkoja. Komissio on viime kuukausien aikana arvioinut satoja strategioita Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevien kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien hyväksymisneuvotteluissa. Tilaisuudessa käytiin läpi paitsi arvioitujen strategioiden vahvuuksia ja heikkouksia myös strategioiden toteuttamiseen liittyviä haasteita. Komissio pyrkii osaltaan erinäisillä toimilla ja työkaluilla tukemaan alueita toimeenpanoon liittyvien mekanismien ja hallinnollisien valmiuksien kehittämisessä sekä edistämään strategioiden kansainvälistä ulottuvuutta alueiden välisen yhteistyön kautta.

Lisätietoja:

Tapahtuman muistio

Erityisasiantuntija Janika Luukinen