Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 08.04.2015

Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma etsii välittäjäorganisaatioita

Erasmus nuorille yrittäjille on vaihto-ohjelma, joka tukee yrittäjien liikkuvuutta ja antaa heille tilaisuuden vaihtaa kokemuksia, verkostoitua ja oppia toisilta yrittäjiltä muissa ohjelmaan osallistuvissa maissa. Ohjelma toteutetaan komission valitsemien välittäjäorganisaatioiden kautta. 

Nyt avoinna olevan haun tarkoitus on vahvistaa ja laajentaa olemassa olevaa välittäjäorganisaatioiden (IOs) verkostoa. Välittäjäorganisaatiot toimivat paikallisina yhteyspisteinä ja ohjaavat ja rekrytoivat uusia ja kokeneita yrittäjiä, jotka osallistuvat ohjelmaan. Haku on tarkoitettu organisaatioille, jotka tukevat ja mahdollistavat uusien yrittäjien osallistumisen ja liikkuvuuden. Ohjelmaan osallistuvat yrittäjät saavat tukea suoraan välittäjäorganisaatioilta.

Hankekonsortion tulee koostua vähintään viidestä toimijasta, jotka ovat neljästä eri COSME-ohjelmaan osallistuvasta maasta. Haun kokonaisbudjetti on kuusi miljoonaa euroa, jolla rahoitettaneen arviolta kaksitoista hanketta. EU-rahoitus on enintään 500 000 euroa/hanke. 

Sähköisen hakemuksen jättämisen viimeinen ajankohta on 3.6.2015 klo 17.00 (Brysselin aikaa). Kohdasta lisätietoja löydät haun linkin ja hakijan oppaan ja muut tarvittavat tiedot. Hausta tullaan järjestämään myös infopäivä Brysselissä, josta ilmoitetaan myöhemmin haun verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Haku Euroopan komission nettisivuilla
Ohjelman suomenkieliset nettisivut
Ehdotuspyyntö COS-EYE-2015-4-01
Hakijan opas
Avustussopimus
Kysymykset hakuun liittyen sähköpostitse
Laatukäsikirja