Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alukehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 08.04.2015

Alueiden komitea ja OECD pyytävät vastaamaan verkkokyselyyn aiheesta infrastruktuurin suunnittelu ja investoiminen eri hallintotasoilla

Investoiminen infrastruktuuriin on olennainen talouskasvun edellytys ja keskeinen osa pyrittäessä selviytymään talouskriisistä.  Valtiota alemmat hallintotasot olivat vuonna 2013 vastuussa yli kahdesta kolmasosasta kaikista julkisista investoinneista Euroopan unionin alueella. Talouden nykyisessä tiukassa tilanteessa julkisen sektorin on vaikeampaa rahoittaa infrastruktuurihankkeita. Haasteita on erityisesti investointien riittävän tehokkaassa hallinnoinnissa ja hallinnon valmiuksissa järjestää riittävä rahoitus.

Kyselyyn vastaamalla on mahdollisuus välittää alue- ja paikallishallinnon näkemyksiä investointihaasteista kansainvälisellä ja EU:n tasolla. Alueiden komitea toteuttaa kuulemisen ja verkkokyselyn yhteistyössä OECD:n kanssa. Kuulemisen tulokset esitellään useille poliittisten päättäjien kansainvälisille foorumeille ja instituutioille, erityisesti EU:n, OECD:n ja G20-maiden tasolla. 

Kysely sisältää yhdeksän monivalintakysymystä ja on avoinna 29.5.2015 saakka. Vastaamiseen kuluu noin 15-20 minuuttia. Kyselyn ensimmäisessä osiossa kerrotaan lisätietoa kyselyn tarkoituksesta ja siitä saatavien tulosten käytöstä. Tulokset lähetetään kaikille vastaajille.

Lisätietoja:
Linkki suomenkieliseen kyselyyn