Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 07.04.2015

Euroopan komission julkinen kuuleminen koskien liikenteen valkoista kirjaa avoinna 2. kesäkuuta saakka

Euroopan komission laatiman verkkokyselyn tarkoituksena on kerätä näkemyksiä vuonna 2011 julkaistusta liikennettä koskevasta valkoisesta kirjasta, Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää. Valkoisen kirjan tavoitteena on ollut määritellä EU-alueelle yhteisiä liikennepolitiikan linjoja ja käytäntöjen toimeenpanon yhtenäistämistä. Päämääräksi on määritelty turvallisempi, vähemmän meluinen, vähemmän saastuttava ja ilmastoa vähemmän kuormittava liikenne tulevaisuuden sukupolvia varten.

Komission tavoitteena on selvittää kuulemisen ja kyselyn avulla, miten edellä mainitun suunnitelman käyttöönotto on edennyt. Lisäksi halutaan tunnistaa suurimmat haasteet liikennepolitiikan osalta ja ottaa vastaan ehdotuksia strategian uudelleen kohdentamista varten vuonna 2016.

Kyselyn tulokset kerätään yhteen ja niitä tullaan hyödyntämään vuoden 2011 valkoisen kirjan pohjalta laadittavan uuden strategian kohdentamisessa. Liikennepoliittisten tavoitteiden, trendien ja prioriteettien uudelleen arviointi on tarpeen, sillä vuoden 2011 jälkeen on muun muassa otettu käyttöön uutta teknologiaa ja öljyn hinta on ennakoitua alhaisempi. Myös Eurooppa-neuvoston 2030 Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet sekä meneillään oleva taloudellinen taantuma ohjaavat työskentelyä. Analyysin tulokset julkaistaan komission internetsivuilla.

Konsultaatiojakso päättyy ja verkkokysely suljetaan 2.6.2015. Kyselyn kohderyhmäksi on määritelty: kansalaiset, yritykset, viranomaiset, akateeminen maailma, yhdistykset ja muut sidosryhmät, joilla on halu vaikuttaa Euroopan liikennepolitiikkaa.

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen Euroopan komission verkkosivuilla
Valkoinen kirja 2011
Euroopan komission taustadokumentti