Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 07.04.2015

Valmistaudu Interreg Europe -hakuun

Interreg Europe -ohjelman ehdotuspyyntö odottaa vielä komission virallista hyväksyntää. Ohjelma-asiakirjojen ja hakuehtojen luonnokset ovat kuitenkin nähtävillä ohjelman verkkosivuilla. Haku aukeaa viimeisimmän arvion mukaan noin kesäkuun puolivälissä ja on auki kuukauden ajan. Varsinaisen hakemuksen voi toimittaa vain avoimeen hakuun, mutta ehdotusta voi alkaa jo valmistella materiaalien pohjalta.

Interreg Europe -ohjelma on tarkoitettu aluepolitiikkaohjelmien toteutuksen kehittämiseen. Ohjelmasta tuetaan aluehallinnon edustajien kansainvälistä yhteistyötä aluerajat ylittävien haasteiden ratkaisemiseksi. Rahoituksen tavoitteena on tukea paikallisten toimintasuunnitelmien laadintaa ja alueiden välistä kokemusten vaihtoa suunnitelmien toimeenpanosta. Ohjelma kattaa neljä teemaa: 1. tutkimus, teknologian kehittäminen ja innovaatiot, 2. pk-yritysten kilpailukyky, 3. vähähiilinen talous sekä 4. ympäristö ja luonnovarojen käytön  tehokkuus.

Ohjelma-alueeseen kuuluvat kaikki EU:n jäsenmaat sekä Norja ja Sveitsi. Haku on suunnattu julkishallinnon organisaatioille ja hankkeisiin voi osallistua myös yksityisiä voittoa tavoittelemattomia tahoja, kuten elinkeinoelämän edunvalvontajärjestöjä ja ammatiliittoja. Interreg-rahoitusosuus on julkisille toimijoille 85 % ja yksityisille toimijoille 75% hankkeen budjetista. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä on suunnitteilla mahdollisuus hakea kansallista vastinrahoitusta 15% omavastuuosuuteen.

Lisätietoja:

Hakemusmateriaalit

Interreg Europe -ohjelman sivut

Uutta ohjelmassa kuluvalla rahoituskaudella