Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 02.04.2015

Asiantuntijahaku aktiivisen ikääntymisen innovaatiokumppanuuden tukitoimintoihin

PROEIPAHA, aktiivisena ja terveenä ikääntymisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP AHA) tukitoiminto hakee innovaatiokumppanuuden toimintaryhmien (Action Group) promoottoreita. Promoottorit ovat kokeneita terveydenhuollon, projektihallinnon ja ryhmän ohjauksen asiantuntijoita, joiden tavoitteena on tukea EIP AHA:n toimintaryhmien työtä. Kuusi eri teemaa kattavat monialaiset toimintaryhmät vastaavat innovaatiokumppanuuden tavoitteiden toteuttamisesta.

Promoottoreita valitaan yksi jokaista toimintaryhmää kohden, ja valittujen tehtävänä on tukea ryhmäänsä esimerkiksi tiedon käsittelyssä ja standardisoinnissa, politiikkasuositusten laadinnassa sekä innovatiivisten ratkaisujen tunnistamisessa ja levittämisessä. Promoottoreiden ohjauksesta vastaa PROEIPAHA-konsortio, joka myös valitsee asiantuntijat yhdessä toimintaryhmien edustajien kanssa. PROEIPAHA on käynnistetty vuonna 2015 toimintaryhmien työn koordinoinnin ja vaikuttavuuden tukemiseksi, ja sitä koordionoi Funka Nu AB.

Nyt valittavien promoottereiden toimintakausi on 1.5.2015 - 29.02.2016. Työstä maksetaan korvaus tehtyjen työpäivien mukaan ja kansainvälisten projektitapaamisten kulut korvataan. Hakemukset tulee toimittaa sähköpostilla 13.4.2015 mennessä alla olevaan osoitteeseen. Toimintaryhmien erityisistä pätevyysvaatimuksista, työnkuvasta ja hakemuksen liitteistä voi lukea lisää hakukuulutuksesta.

Lisätietoja:

Hakukuulutus

Vastausosoite

Aktiivisena ja terveenä ikääntymisen eurooppalainen innovaatiokumppanuus

PROEIPAHA -hankkeesta Funka Nun verkkosivuilla