Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Maaseudun kehittäminen | 1.4.2015

Asiantuntijahaku kahteen maaseutualan innovaatiokumppanuuden teemaryhmään

Maatalouden tuottavuuden ja kestävyyden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden ohjausryhmä hakee maatalousalan asiantuntijoita kahteen teemaryhmään (EIP-AGRI Focus Group). Teemaryhmät keräävät tietoa alansa tutkimustuloksista, uuden tiedon tarpeista ja käytännöllisistä, testatuista ratkaisuista ajankohtaisiin Euroopan laajuisiin haasteisiin. Teemaryhmät kokoavat tiedon ja tuottavat tuloksista sekä julkaisun että konkreettisia hanke-ehdotuksia ja suosituksia monialaisille toimintaryhmille (Operational Groups), jotka toteuttavat kehitysprojekteja maaseudun kehittämisrahaston tuella.

Nyt asiantuntijoita haetaan kahteen teemaryhmään: New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship ja Water & agriculture: adaptive strategies at farm level. Ensimmäinen ryhmä käsittelee maatalouden sukupolvenvaihdosta ja aloittavien viljelijöiden tiedon tarpeita ja tuotantoratkaisuita. Toinen ryhmä käsittelee kuivuusriskejä sekä tehokkaita ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja liialliselle kastelulle.

Ryhmiin voi hakea esimerkiksi maanviljelijöitä, tutkijoita, neuvojia sekä järjestökentän tai maatalousliiketoiminnan asiantuntijoita. Teemaryhmiäen jäsenten valinnasta ja ohjauksesta vastaa Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto. Ryhmien kieli on englanti ja jäsenten odotetaan osallistuvan kahteen tapaamiseen sekä tapaamisten valmisteluun noin vuoden kestävän toimintakauden aikana. Osallistujille ei makseta palkkioita, mutta matka- ja majoituskulut korvataan. Hakemukset on jätettävä 13.4.2015 mennessä alla olevan linkin kautta. Valinnoista ilmoitetaan 8.5.2015.

Lisätietoa:

Hakukuulutus

Innovaatiokumppanuuden teemaryhmän esite

Maataloutta koskevan innovaatiokumppanuuden kotisivu

Hakulomake teemaryhmään