Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 26.3.2015

Muistio seminaarista European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing 9-10.3.2015

Euroopan komissio järjesti 9-10.3. seminaarin aktiivista ikääntymistä edistävän innovatiivisuuden mahdollisuuksista. Seminaari toi yhteen terveysteknologian tuotekehitys- ja käyttäjätahoja sekä terveydenhoitoalan ammattilaisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja keskustelemaan EU-politiikan ja rahoituksen linjauksista sekä teknologian ja uusien yhteistyömallien mahdollisuuksista aktiivisen ikääntymisen edistämiseen. Seminaarin pääviesti oli, että teknologia voi olla tärkeä tuki ikääntyvien omaehtoisessa elämässä, terveysriskien ehkäisyssä ja työntekijöiden tiedonvaihdon kehittämisessä erityisesti paikallisten hankkeiden tasolla. Se ei kuitenkaan ratkaise innovatiivisuuden suurimpia esteitä alan organisaatioissa, markkinoissa ja rahoituksessa. Ikääntyminen voi kääntyä taloudellisesta riskistä kasvun mahdollisuudeksi, jos ikääntyviä ja koko hoitoalaa ei nähdä vain tuotteiden loppukäyttäjinä, vaan aktiivisena osana koko talousjärjestelmää.

Lisätietoja:

Tapahtuman muistio