Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 19.3.2015

Ennakkoilmoitus ehdotuspyynnöstä pidennettyjen työurien hyvinvointivaikutusten tutkimiseen

Komission ja ohjelmamaiden yhteisen ohjelmasuunnittelun aloite väestönmuutoksesta (JPI More Years, Better Lives) avaa ehdotuspyynnön 1.4.2015. Haku koskee tutkimushankkeita, jotka käsittelevät pidennettyjen työurien hyvinvointivaikutuksia seuraavista näkökulmista: modernin työelämän piirteet, pitenevät työurat ja eriarvoisuus, terveysriskit ja/tai hoivavastuu.

Tutkimusten odotetaan ylittävän perinteisiä ala- ja hallintorajoja ja käsittelevän pidennetyn työuran vaikutuksia uusiin työmarkkinoihin, sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja vanhempiin ikäpolviin (50+). Päähakijan tulee sijaita JP-rahoitusta myöntävässä maassa ja konsortioon edellytetään jäseniä vähintään kolmesta maasta. Mukana voi olla kumppaneita myös JP-rahoittajamaiden ulkopuolelta omalla rahoituksellaan. Hakuun voivat osallistua yksityiset tai julkiset  tki-organisaatiot, korkeakoulut, yritykset ja muut organisaatiot, jotka täyttävät aloitteen toteutukseen sitoutuneen kansallisen organisaation rahoitusehdot. Hakijoita kehoitetaankin ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä kansalliseen yhteyshenkilöön hakukelpoisuutensa varmistamiseksi. 

Ehdotuspyyntö on avoinna 2.6.2015 asti. Hakulomake sekä tarkemmat tiedot löytyvät JPI More years, Better Lives -aloitteen verkkosivuilta alla olevan linkin kautta haun avautuessa. 

Yhteinen ohjelmasuunnittelu on tapa toteuttaa suuria tutkimushankkeita yhteiskunnallisesti merkittävillä aihealueilla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitteet keskittyvät tiettyihin Euroopan laajuisiin strategisiin haasteisiin, joihin pyritään etsimään kansainvälisiä ratkaisuja kansallisten tutkimus- ja innovaatiorahoittajien yhteistyöllä sekä kansallisten tutkimusohjelmien harmonisoinnilla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitteita rahoittavat ja toteuttavat pääasiassa kansalliset tutkimus- ja innovaatiorahoittajat. Suomi on mukana yhdeksässä käynnissä olevasta kymmennestä JPI-aloitteesta, jotka käsittelevät väestönmuutoksen lisäksi muun muassa kaupungistumista, vesistöjä ja ilmastoa.

Lisätietoja:

Ennakkoilmoitus JPI:n sivuilla

Joint Programming Initiative More Years, Better Lives

JPI:stä suomeksi ja kansalliset yhteyshenkilöt EUTI:n sivuilla