Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 18.03.2015

NSPA ja OECD tapasivat yhteistyön merkeissä Brysselissä 10.-11.3.

Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden NSPA-verkosto on aloittanut noin kahden vuoden mittaisen yhteistyön OECD-järjestön kanssa. 14 alueen tilaaman ja OECD:n yhteistyössä alueiden kanssa tuottaman tutkimusraportin on määrä valmistua vuoden 2016 lopulla. Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia käytäntöjä ja näkökulmia NSPA -alueille ominaisiin haasteisiin ja kääntää ne mahdollisuuksiksi. Haasteita ovat tällä hetkellä etenkin harva-asutus, yksityisten investointien vähyys, väestön ikääntyminen, pitkät välimatkat ja arktiset olosuhteet.

Ennen OECD:n johtamaa yhteistyön avaavaa kokousta NSPA-alueiden edustajat tapasivat Brysselissä myös Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston keskeisiä virkamiehiä. Euroopan komission kanssa käytävän vuoropuhelun avulla on tarkoitus korostaa harvaan asuttujen alueiden ominaispiirteitä ja varmistaa alueille korvamerkityn erityistuen jatkuminen myös tulevalla vuonna 2021 alkavalla EU-ohjelmakaudella.

Kokouspäivien aikana käytiin läpi kunkin alueen alueellisen erikoistumisen painopisteet, haasteet ja erityisosaaminen. Lisäksi OECD:n kolmesta asiantuntijasta koostuva ryhmä kertoi yksikönpäällikkö Enrique Garcilazon johdolla yksityiskohtaisesti tulevan tutkimusprosessin kulusta. Garcilazo korosti, että tutkimus NSPA:n ja OECD:n yhteisponnistus ja muistutti, että prosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos. Kolmen eri maan 14 alueen yhteistutkimus on laajuudessaan OECD:llekin uusi kokemus ja tematiikka on herättänyt jo kiinnostusta muun muassa Kanadassa ja Australiassa.

Kyselyiden kautta tehtävän pohjaselvityksen jälkeen NSPA-alueen edustajat jatkavat yhteistyötä alkukesästä järjestäen paikallistapaamisia yhdessä OECD:n kanssa. OECD vierailee ensimmäisen tutkimuskierroksen aikana Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla haastatellen keskeisimpiä henkilöitä, liike-elämän, teollisuuden, paikallishallinnon, politiikan ja erityisosaamisen piiristä. Myöhemmin vastaavat kierrokset toteutetaan myös tutkimukseen osallistuvilla alueilla Ruotsissa ja Norjassa. Alustavan aikataulun mukaan lopullinen raportti on tarkoitus julkaista vuoden 2016 marraskuussa.

Lisätietoa:
NSPA-verkosto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto