Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 17.03.2015

Euroopan parlamentti ja neuvosto esittivät kantansa Euroopan strategisten investointien rahastoon 

Euroopan parlamentti on laatinut mietintöluonnoksen komission esitykseen Euroopan strategisten investointien rahastosta (EFSI), joka esiteltiin talous- ja raha-asiat- ja budjettivaliokuntien yhteiskokouksessa 12.3.2015. Euroopan neuvosto puolestaan hyväksyi neuvottelukantansa rahastoa ja sen hallinnointia koskevaan esitykseen kokouksessaan 10.3.2015. Neuvoston ja parlamentin hyväksyntä ovat edellytyksenä rahaston perustamisneuvotteluiden käynnistämiselle.

Parlamentin mietintöluonnoksen mukaan sillä tulee olla vahvempi rooli rahaston suunnittelussa ja toimeenpanossa. Parlamentti esittää, että komission tulee raportoida parlamentille puolen vuoden välein ja parlamentin tulee voida vaatia komissiota erikseen kuultavaksi. Parlamentti vaati myös vahvempaa oikeutta rahastoa hallinnoivan investointikomitean jäsenten valintaan ja julkisen rahoituksen seurantaan. Parlamentti esittää muun muassa, että kaikkien yli 8 mrd. euron suuruisten lainatakauksien on pysyttävä Euroopan unionin budjettiin kuuluvien liikenne- ja tutkimushankkeiden käytössä.

Neuvoston hyväksymässä esityksessä rahastoon sijoitetaan 5 mrd. euroa Euroopan investointipankin (EIP) ja 16 mrd. euroa Euroopan unonin budjeteista, joista jälkimmäinen osuus pääosin Horisontti 2020 - sekä Verkkojen Eurooppa -ohjelmista. Esityksessä rahaston strateginen ohjaus on EIP:n ja komission edustajien muodostaman ohjausryhmän vastuulla, ja investointihankkeiden valinta tapahtuu rahoitusalan asiantuntijoiden investointikomiteassa.

EFSI-rahaston tarkoituksena on madaltaa yksityisten rahoittajien kynnystä investoida Euroopan laajuisiin riskialttiisiin tutkimus-, tuotekehittely- ja infrastruktuurihankkeisiin. Rahastoa koskevasta sääntelystä neuvotellaan kevään 2015 aikana. Euroopan parlamenttissa valiokuntaäänestys mietintöluonnoksen tarkistuksista pidetään 20. huhtikuuta ja lopullisesti mietinnöstä äänestetään kesä- tai heinäkuun täysistunnossa. 

Alueiden komitea järjestää 15.4.2015 paketin alueellisia vaikutuksia ja aluetoimijoiden roolia koskevan konferenssin Brysselissä. Tapahtuman tarkoituksena on herättää keskustelua alue- ja paikallishallinnon edustajien osallistumismahdollisuuksista investointipaketin toteutukseen sekä paketin vaikutuksista aluehallinnon organisaatioiden omaan investointikapasiteettiin ja aluekehityksen tarpeisiin. Tapahtumaan voi ilmoittautua 8.4 saakka.

Lisätietoja:

Euroopan neuvoston tiedote

Euroopan parlamentin tiedote

EFSI -rahasto osana Junckerin komission investointipakettia

Keskustelutilaisuus investointipaketin alueellisista vaikutuksista