Jos kuvat eivät näy, lue viesti selaimessasi tästä
UUTISKIRJE | 2.3.2015

20.03.2015 | 09:00

Seminaari biotaloudesta älykkään erikoistumisen ja kasvun välineenä Brysselissä

Lue lisää


27.04.2015 | 14:00

Konferenssi: GROW your REGIOn: Delivering Smart Specialisation and Economic Transformation through Clusters Brysselissä

Lue lisää


 

EU POLITIIKKA

Corina Crețu esitteli komission aluepolitiikan painopisteitä aluetoimistoille
Alue- ja kaupunkipolitiikan komissaari Corina Crețu tapasi alueiden edustajia Brysselissä Latvian puheenjohtajuuskauden alkajaisiksi. Tänä vuonna pääosasto keskittyy erityisesti tukemaan heikoimmin kehittyneitä maita koheesiorahoituksen hyödyntämisessä sekä hanke- ja julkisessa hallinnossa rahoituksen tuloksellisuuden parantamiseksi. Lue lisää
 
Kuntaliiton selvitys EU:n vaikutuksesta kuntiin
Kuntaliitto julkaisi alkuvuodesta 2015 selvityksen EU:n päätöksenteon vaikutuksesta Suomen kunnallishallintoon. Selvityksen mukaan EU vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti 63% kuntien lakisääteisistä tehtävistä. Lue lisää
 
Komissio linjasi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehityskohteet
Euroopan komissio julkaisi 15.1.2015 yhdeksän tutkimusta, jotka osoittavat Euroopan laajuisen liikenneverkon tärkeimmät kehityskohteet vuoteen 2030 asti. Tutkimusten tuloksena suositellaan, että liikenneverkon investoinnit kohdistetaan kuluvalla ohjelmakaudella ydinverkon liikennekäytäviin, suunnittelun tehostamiseen sekä älykkäiden, päästöttömien ja tulevaisuuteen suuntautuvien liikenneratkaisuiden kehittämiseen. Lue lisää
 

TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINTA

Horisontti-ohjelman seuraava hakukierros valmisteilla
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelman (EUTI) valtakunnallinen yhteystoimisto tiedottaa Horisontti 2020 -ohjelman vuosien 2016–2017 hakukierroksen valmistelun etenemisestä. Kevään 2015 aikana Horisontin ohjelmakomiteat käsittelevät työohjelman luonnoksia, jotka sisältävät tarkemmat hakuotsikot, budjetit ja hakuaikataulut tuleville vuosille. Valmisteluun voi vielä vaikuttaa ja ennakkotietoa on tarjolla EUTI:n ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kautta.
Lue lisää
 
Komissio kokoaa selvitystä viimeaikaisista raaka-ainealan tutkimus- ja innovaatiotoimista
Euroopan komissio kerää tietoa kaikista viimeaikoina päättyneistä tai meneillään olevista raaka-aineisiin liittyvistä tutkimus- ja innovaatiotoimista verkkokyselyllä. Kyselyn tarkoitus on kartoittaa raaka-ainealan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP on Raw Materials) yhteydessä toteutettujen hankkeiden saavutuksia sekä tunnistaa mahdollisia puutteita ja hajontaa toteutuksessa. 
Lue lisää
 
Muistio Erasmus+ rahoitusmahdollisuuksien infopäivästä urheilutoiminnoille
Muistio kokoaa Euroopan komission 11.2.2015 järjestämän infopäivän keskustelut urheilutoimintojen Erasmus+ -rahoituksesta vuosille 2014-2017. Infopäivässä käsiteltiin rahoituksen painopisteitä ohjelmakaudelle ja annettiin käytännön neuvoja hankkeen rahoitukseen ja hakemuksen tekoon. Lue lisää
 
Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport -seminaariin etsitään Itämeri-alueen projekteja
Informal Baltic Sea Group -verkosto (iBSG) järjestää Brysselissä 15.6.2015 uusiutuvan energian ja kestävän liikenteen teemoja sivuavan seminaarin: Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth. Seminaari tarjoaa alueille mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja hyviä käytäntöjä toteutuneista hankkeista. Lue lisää
 
Muistio Horisontti 2020 -ohjelman älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevasta infopäivästä
Komission Energia-pääosaston järjestämän infopäivässä esiteltiin Horisontti 2020 -ohjelman vuoden 2015 Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä (Smart cities and communities) koskevan haun painopisteitä ja hakukäytäntöjä. Muistio esittelee päivän antia liittyen esimerkiksi hakukäytäntöjen yksityiskohtiin. Lue Lisää
 
Julkinen kuuleminen tutkimuksen 7. puiteohjelmasta auki 22.5.2015 saakka
Komissio avasi julkisen kuulemisen tutkimuksen 7. puiteohjelman (FP7) tuloksista ja kokemuksista. Kuulemisen tarkoituksena on arvioita puiteohjelman laajempia vaikutuksia ja tuloksia, parantaa Horisontti 2020 -ohjelman toimeenpanoa ja tulevien ohjelmien suunnittelua. Lue lisää
 

AVOIMET EHDOTUSPYYNNÖT JA KILPAILUT

Eurostars-2 haku on avautunut, hae 5.3.2015 mennessä Lue lisää
 
Rahoitushaku älykkäille kaupunkiratkaisuille on avautunut, seuraava ennakkohakemusten jättöpäivä on 17.3.2015 Lue lisää
 
Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentin haut ovat avoinna - seuraava cut-off päivä on 18.3.2015 Lue lisää
 
Osallistu sosiaalisten innovaatioiden turnaukseen 21.3.2015 mennessä Lue lisää
 
COSME-ohjelman ehdotuspyyntö: Cluster Go International avoinna 31.3.2015 saakka Lue lisää
 
Hae European Green Leaf -ympäristöpalkintoa pienille ja keskisuurille kaupungeille 31.3.2015 mennessä Lue lisää
 
Horisontti 2020 ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet -haasteen haut avoinna 21.4.2015 asti Lue lisää
 
Liikenne- ja energiatutkimukseen liittyviä rahoitushakuja on avoinna. Seuraava hakemusten jättöpäivä on 23.4.2015 Lue lisää
 
Nopeampi väylä ideasta markkinoille: Fast Track to Innovation Pilot -projektin rahoitushaku 2015-2016 on avoinna. Haku on jatkuva, hakemusten arviointi tapahtuu seuraavaksi 29.4.2015. Lue lisää
 
Horisontti-ohjelman haku pk-yritysten innovaatiotukitoiminnan parantamiseen on avoinna, seuraava cut off -päivämäärä on 14.5.2015. Lue lisää
 
FIWARE Accelerator -ohjelman rahoitushaut yrityksille sähköisten sovellusten kehittämiseen ovat auki. Hakuaikoja on useita. 
Lue lisää
 
Erasmus+ -ohjelman vuoden 2015 ehdotuspyyntöjä avoinna. Hakuaikoja on useita Lue lisää
 
Avoinna olevat Horisontti 2020 -haut löydät osallistujaportaalista Lue lisää
 

JULKISET KUULEMISET

Euroopan komission julkisten kuulemisten avautumista voi seurata täältä
 
Seuraavan tiedotteen julkaisemme maaliskuun lopussa, sillä välin lisää ajankohtaisia asioita ja uutisia löydät verkkosivuiltamme
 
Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, napsauta tästä