Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 23.2.2015

Muistio seminaarista Financial Instruments 2014-2020 under European Structural and Investment Funds

Komissio järjesti 19.–20.1.2015 kaksipäiväisen konferenssin lanseeraamaan uuden fi-compass -palvelun, joka on ERI- ja EaSI-ohjelmien rahoitusvälineitä koskevia neuvonantopalveluita tarjoava foorumi, jonka tarkoituksena on tukea velka- ja riskirahoitusmuotoisten rahoitusvälineiden laajempaa hyödyntämistä ja käyttöönottoa Euroopassa. Konferenssissa korostui viesti, että rahoitusinstrumentit tulevat jatkossa enenevissä määrin korvamaan puhtaasti avustusmuotoista rahoitusta. Vuosien 2014-2020 EU-ohjelmakaudella tarjolla on aiempaa laajempi valikoima välineitä, jotka ovat hyödynnettävissä kaikissa Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa ja temaattisissa tavoitteissa. Myös toteuttamisvaihtoehtoja on useampia ja niitä on räätälöity vastaamaan jäsenmaiden erilaisia tarpeita.

Lisätietoja:

Konferenssin muistio

fi-compass -sivusto