Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Koulutus, nuoriso ja liikunta | 04.02.2015

Muistio nuorisotakuun alueellisia pilotteja esittelevästä seminaarista 29.1.2015

European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning -verkosto järjesti 29.1.2015 Brysselissä seminaarin nuorisotakuun alueellisista kokemuksista sekä ohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Muistio vertailee alueellisten pilottien toimia nuorisotakuun toteuttamiseksi Espanjassa, Italiassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Lisäksi muistio käsittelee arviointien esiin nostamia haasteita eri alueilla.

Nuorisotakuu on Euroopan komission vuonna 2013 käynnistämä ohjelma, joka takaa koulunsa lopettavalle, alle 25-vuotiaalle nuorelle työ-, opiskelu-, harjoittelu tai työkokeilupaikan viimeistään neljän kuukauden kuluessa aiemman koulutuksen päättymisestä. Tähän mennessä nuorisotakuun toteuttamiseen on sitoutunut 28 jäsenmaata. 

Katso seminaarin esitykset sekä linkit taustatutkimuksiin muistiosta.