Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Ympäristö, energia ja liikenne | 03.02.2015

Haetaan ideoita Horisontti 2020-ohjelman yhteiskunnallisten haasteiden 2016-2017 työohjelman valmisteluun

Euroopan komissio suunnittelee avaavansa haun suurille pilotti- ja demonstraatio projekteille Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Haku sisältyy yhteiskunnallisten haasteiden viidenteen teemaan, ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet. Komissio hakee nyt ideoita, jotka otetaan huomioon työohjelman (2016-2017) valmistelussa, mutta rahoitusta ei myönnetä suoraan tämän ideahaun pohjalta.

Tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja määrittelemään mitkä tutkimus- ja innovaatioalat ovat houkuttelevimpia innovaatiotoimijoiden keskuudessa (teollisuuden alat, rahoitustoimijat, akatemiat, tutkimus- ja innovaatiotoimijat, yksityiset ja julkiset toimijat, alueet, kaupungit, asukkaat ja organisaatiot). Lisäksi halutaan kannustaa innovatiivisten ratkaisuiden kehittäjiä ja tuottajia sitoutumaan projekteihin suuremmalla kunnianhimolla rajauksen, laajuuden ja vaikuttavuuden osalta.

Pilotti- ja demonstraatioprojektien odotetaan vievän käytäntöön täysin uusia ja viimeisimmän osaamisen sekä tiedon pohjalta syntyneitä ei-teknisiä ja teknisiä ratkaisuja sekä innovaatioita todellisissa olosuhteissa. Soveltuvia kokonaisuuksia ovat teknologisia, teknisiä, liiketoimintamalleihin pohjautuvia, rahoituslähtöisiä, lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja sosiaalisia innovaatioita, kuten myös muita ei-teknisiä innovaatioita systemaattisesti edustavat ydinhaasteisiin vastaavat ratkaisut.

Projektien odotetaan olevan laajempia, kuin tavalliset puiteohjelman projektiehdotukset. Projektien tulee maksimoida vaikuttavuus sosiaalisen ulottuvuuden ja ympäristön yhteishyödyn osalta ja osoittaa selkeää lisäarvoa EU-tasolla. Eurooppalainen tai kansainvälinen toistettavuus tulee olemaan tärkeä arviointikriteeri.

Jokaisen projektin tulee määritellä arvioitu kokonaisbudjetti, haettava Horisontti 2020 -rahoitusosuus ja tarkka markkina-alue sisältäen kysyntälähtöinen liiketoimintasuunnitelman rungon.

Ideoita pyydetään seuraavilta osa-alueilta:
- Kiertotalouden kokonaisuuksiin kuuluvat ympäristöystävälliset innovaatiot
- Ilmastopalvelut koskien älykkäitä käyttäjälähtöisiä sovelluksia
- Luontokeskeiset ratkaisut esimerkiksi kaupunkien hyväksi
- Tulevaisuuden vesipalvelut ja -ratkaisut osana kiertotaloutta

Hakuaika päättyy 28.2.2015.

Tarkemmat määritelmät haun osa-alueille löydät lisätietoja kohdan linkin takaa.

Lisätietoja:
Hakukuulutus