Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 29.01.2015

COSME -ohjelman ehdotuspyyntö: Cluster Go International

Rahoitushaun tärkein päämäärä on tehostaa toimialat ja rajat ylittävää klusterien ja liiketoimintaverkostojen yhteistyötä ja toisaalta tukea Euroopan strategisen klusterikumppanuuden kehittämistä edelläkävijäksi kansainvälisessä klusteriyhteistyössä ja etenkin kasvavien toimialojen kehittymisen tukemisessa.

Tavoitteena on edistää klustereiden kansainvälistymistä. Kiinnostuneilla konsortioilla on mahdollisuus kehittää ja ottaa käyttöön yhteinen kansainvälistymisstrategia ja tukea pk-yritysten kansainvälistymistä kohti Euroopan ulkopuolisia kolmansia maita.

Euroopan klusterikumppanuuden perustamisesta ja ylläpitämisestä kiinnostuneet COSME -ohjelmaan osallistuvat konsortiot ja organisaatiot ja/tai liiketoimintaverkostot vievät toteutuksen käytäntöön. Kumppanuuksien odotetaan kehittävän yhteis-eurooppalaisen strategisen vision, johon sisältyy myös globaali näkökulma kolmansia markkinoita koskevine yhteisine tavoitteineen.

Hakuun osallistuvat konsortiot ovat vapaita ehdottamaan toimintoja, jotka he katsovat sopiviksi seuraavassa esiteltävien strand 1 ja 2 pohjalta.

Strand 1: Tuetaan valmistelevia toimenpiteitä uusien Euroopan strategisten klusterikumppanuuksien (ESCPs) perustamiseksi. Tuloksina odotetaan partnerisopimuksia, kansainvälistymisstrategiaa ja toteutussuunnitelmaa.

Strand 2: Tuetaan Euroopan strategista klusterikumppanuuden ensimmäisen vaiheen toteutusta, testausta ja eteenpäin kehittämistä. Tuloksina odotetaan kansainvälisten partnerien yhteistyötä sekä tulostaulua todistettavissa olevine muuttujineen.

Budjetti

Korvamerkitty kokonaisbudjetti yhteisrahoitteisiin projekteihin on arviolta 3,75 miljoonaa euroa. EU tukee 1 strand-hankkeita enintään 187 500 eurolla per hanke ja strand 2-hankkeita enintään 450 000 eurolla per hanke.

EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) ennakoi rahoittavansa kahdeksen projektia strand 1 osalta ja viisi hanketta strand 2 osalta. EASME pidättää oikeuden säätää budjettia strand -osa-alueiden välillä ja olla myöntämättä kaikkia varoja hankkeille. EU:n rahoitusosuus yhteisrahoitteisille hankkeille on enintään 75 % hyväksyttävistä kuluista.

Hakijoiden kelpoisuusvaatimukset

Hakijat ovat klusteri- ja liiketoimintaverkkojen organisaatioita, jotka ovat rekisteröityneet tai aikovat rekisteröityä Euroopan klusterialustalle (European Cluster Platform). Hakijaorganisaatioiden tulee olla perustettu EU-jäsenmaassa tai COSME -ohjelmaan osallistuvassa maassa.

Hakijoiden tulee toimittaa kuvaus jokaisesta klusterista ja liiketoimintaverkostosta, johon he kuuluvat projektipartnerina. Tästä on saatavilla tarkempia ohjeita ehdotuspyynnön linkin takaa kohdasta lisätietoja.

Partnerihakukuulutuksia voi etsiä ja asettaa Cordis-tietokannasta merkinnällä COSME. Myös Enterprise Europe Network -jäsenet auttavat partnerihauissa.

Hakemusten jättäminen

Sähköisen hakemuksen jättäminen on tehtävä viimeistään 31.3.2015 17.00 (CET, Brysselin aikaa).

Lisätietoja:
Ehdotuspyyntö
COS-CLUSTER-2014-3-03
Cordis -tietokanta
Enterprise Europe Network jäsenet