Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 29.01.2015 |

Komissio linjasi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehityskohteet

Euroopan komissio julkaisi 15.1.2015 yhdeksän tutkimusta, jotka osoittavat Euroopan laajuisen liikenneverkon tärkeimmät kehityskohteet vuoteen 2030 asti. Tutkimusten perusteella liikenneverkon kehittämiseen tarvittaisiin 700 miljardia euroa seuraavan viidentoista vuoden aikana.

Tutkimusten tuloksena suositellaan, että liikenneverkon investoinnit kohdistetaan ydinverkon liikennekäytäviin. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tunnistettiin suunnittelun tehostaminen sekä älykkäät, päästöttömät ja tulevaisuuteen suuntautuvat liikenneratkaisut. Jokaisen käytävän varrelta on etsitty alustavia kehityskohteita, kuten esimerkiksi ruuhka-alueita ja liikenteen pullonkauloja sekä eri liikkumismuotojen ja raideverkkojen yhteensopivuusongelmia maiden välisessä liikenteessä.

Komissio on valtuuttanut entisen varapuheenjohtajan Henning Christophersenin sekä liikennekäytävien koordinaattorit Kurt Bodewigin ja Carlo Secchin määrittelemään konkreettiset TEN-T projektit investointiohjelmaa varten. Selvityksen väliraportti esiteltiin liikenneministereille Euroopan neuvostossa joulukuussa 2014. Kevään 2015 aikana jokaisen kehityskäytävän koordinaattori toimittaa Euroopan unionin parlamenttiin, neuvostoon sekä komissioon suunnitelman kyseisen käytävän kehittämisestä lopullisia investointipäätöksiä varten.

Lisätietoja:

Komission englanninkielinen tiedote

Komission TEN-T-infrastruktuuripolitiikan esittely