Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat | 26.01.2015

"Culture for cities and regions" -aloite etsii hyviä käytäntöjä

EUROCITIES on valittu yhdessä KEA:n ja ERRIN:in (European Regions Research and Innovation Network) kanssa vetovastuuseen Euroopan komission Culture for cities and regions -aloitteesta.

Tammikuun 2015 ja syyskuun 2017 välillä toteutettava miljoonan euron hanke rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta (DG EAC). Tavoitteena on tunnistaa ja määritellä luovan talouden ja kulttuurin roolit paikallistalouden kehittämisessä ja kaupunkialueiden uudistamisessa.

Hankkeessa tullaan tarkastelemaan kolmea kulttuuri-investointinäkökulmaa:
- Kulttuuriperintö talouskasvua ja yhteiskunnallista osallisuutta ohjaavana tekijänä
- Kulttuuri ja luova talous kaupunkien uudistamisen ja taloudellisen elinvoiman moottorina
- Kulttuuri yhteiskunnallisena osallisuutena, sosiaalisina innovaatioina ja kulttuurien välisenä kanssakäymisenä

Tärkeimmät tulokset tulevat olemaan:
- 70 alueellisen käytännön kokoelma kolmen edellä mainitun teeman mukaisesti
- 15 teeman mukaista vierailua alueilla tai kaupungeissa Euroopan kaupunkien tai alueiden edustajille
- Asiantuntijavalmennusta 10 kaupungille tai alueille, jotka ovat valmiita jalkauttamaan tarjolla olevia sovelluksia

Hankkeen aikana kerätään kokoelma olemassa olevia parhaita käytäntöjä kulttuurin saralta osana paikallis- ja kaupunkikehittämisstrategioita. Tavoitteena on siirtää osaamista ja edistää onnistuneiden kulttuuri-investointien näkyvyyttä suunnittelun ja toimeenpanokäytänteiden kautta. Haku, jonka kautta asiantuntijapaneeli valitsee kokoelmaan 70 esimerkkitapausta paikallis- ja aluehallinnon tasolta, on avoinna 6. helmikuuta 2015 saakka. Tarkemmat hakuohjeet allaolevassa Call for practises -lomakkeessa. 

Lisätietoa:
Culture for cities and regions factsheet
Call for practices