Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Yrittäjyys ja pk-yritykset | 22.01.2015

Eurostars-2 haku on avautunut

Eurostars-2 -ohjelma on avattu projektihauille ja seuraava cut off -päivämäärä, jonka jälkeen hakemukset arvioidaan on 5.3.2015 klo 20.00 Brysselin aikaa (CET).

Kokonaisbudjetiltaan 1.14 miljardin euron Eurostars on rahoitusohjelma, joka on suunnattu tutkimusta tuottaville pienille ja keskisuurille yrityksille.  Tavoitteena on aktivoida pk-yrityksiä luomaan innovatiivisia tuotteita, prosesseja ja palveluita helpottaen rahoituksen saatavuutta.

Ohjelmaa tukevat 34 Eurostars-maata ja Euroopan unioni. Ohjelman projektien tulee täyttää tietyt avainehdot päästäkseen mukaan. Projektissa täytyy olla osallistujia vähintään kahdesta eri Eurostars-maasta ja vähintään 50 % projektien ydintoiminnoista täytyy olla pk-yritysten vastuulla.

Tekes rahoittaa projektien suomalaisia osallistujia yhteensä viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. Projektien tulee täyttää Tekesin rahoituskriteerit. Eurostars-projekteissa pk-yritysten hankkeiden rahoitus on enintään 65 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisää ohjeita ja tietoja linkkien takaa TEKESin sivuilta kohdasta lisätietoja.

Lisätietoja:
TEKES
Eurostars -ohjelma