Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 12.01.2015

Euroopan komissio hyväksyi Euroopan rakenne- ja investointirahasto-ohjelmia

Euroopan komissio hyväksyi joulukuussa Euroopan rakenne- ja investointirahasto-ohjelmia (ERI). Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman lisäksi hyväksyttiin osittain Itä- ja Pohjois-Suomen alueita koskeva rajat ylittävän yhteistyön Interreg Pohjoinen. Myös Itä- ja Pohjois-Suomelle tärkeät valtioiden välisen yhteistyön Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelma sekä Itämeren alueen rahoitusohjelma saivat hyväksynnän komissiolta.

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman (2014–2020) myötä Suomi saa 1,29 miljardia euroa talouden kehittämiseen investoitavaksi. Investointipaketti toteutetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).  Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) lisäksi julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa. Ohjelmassa keskitytään erityisesti matalahiiliteknologian kehittämiseen. Huomattava osa rahoituksesta suunnataan pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja innovatiivisten kansainvälistyvien kasvuyritysten määrän lisäämiseen. Ohjelma sisältää myös 305 miljoonaa euroa erityisrahoitusta Suomen harvaan asutuimmille seuduille Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Pohjoinen 2014-2020 on ensimmäinen pohjoismaisista Interreg -rahoitusohjelmista jonka EU-komissio on hyväksynyt. Ohjelma kattaa kaksi maantieteellistä osa-aluetta, Pohjoinen ja Sápmi. Kokonaisbudjetti on noin 76 miljoonaa euroa sisältäen Ruotsin, Suomen ja Norjan rahoituksen. Noin 39 miljoonaa euroa varoista saadaan EU:n komissiolta. Ohjelmassa tullaan panostamaan neljään toimintalinjaan: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö sekä Yhteiset työmarkkinat. Ensimmäinen hakukierros on avoinna 15.1- 28.2.2015.

Itämeren alueen valtioiden välisen investointiohjelman (2014-2020) ensimmäinen hakukierros (2.12.2014-2.2.2015) on myös avattu ja ohjelma hyväksytty. Uudet varat suunnataan innovaatioihin, kuljetusyhteyksiin ja kestävän kehityksen hyväksi. Päämääränä on vahvistaa Itämeren alueen saavutettavuutta, keskinäistä alueellista kehittämistä ja kestävyyttä. 263,8 miljoonan rahoituksella on tarkoitus toteuttaa yli 100 projektia ohjelmakauden aikana.

Pohjoinen Periferia ja Arktinen -ohjelma (NPA 2014-2020) hyväksyttiin uudelle ohjelmakaudelle myös ensimmäisten valtioiden välisten ohjelmien joukossa. Tavoitteena on säilyttää alue ensiluokkaisena elää, opiskella, työskennellä, vierailla ja investoida. Yhteisökeskeisyyttä ja innovatiivisuutta korostetaan uudenlaiseen kasvuun tähtäävän yrittäjyyden rinnalla osana ohjelman visiota. Ohjelmakauden aikana 56 miljoonan varat jaetaan kahden vuosittaisen haun kautta. Kuluva toinen haku on auki 5.1-10.4.2015.

Lisätietoa:

Rakennerahastot
Interreg Pohjoinen
Interreg Itämeri
Pohjoinen Periferia ja Arktinen