Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 19.12.2014

ERRIN-verkoston energia-, liikenne- ja biotalousaiheisten brokerage-tapahtumien materiaali saatavilla

ERRIN-verkosto (European Regions Research and Innovation Network) järjesti marraskuun lopussa Brysselissä energia-, liikenne- ja biotalousaiheiset hanketoimijatapahtumat, joiden tarkoituksena oli kerätä yhteen Horisontti 2020 -ohjelman kyseisten alojen hauista kiinnostuneita toimijoita kehittelemään hankeideoita sekä etsimään mahdollisia hankepartnereita uusille projekteille. Tapahtumat olivat osa ERRIN-verkoston brokerage-tapahtumien viikkoa, joka kokosi Brysseliin yhteensä yli 700 osallistujaa ympäri Eurooppaa.

Kukin tapahtuma sisälsi yleisen osuuden, jossa käsiteltiin komission virkamiesten sekä muiden asiantuntijoiden johdolla Horisontti 2020 -ohjelman vuoden 2015 edellä mainittuihin teemoihin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi esimerkiksi biotalousteeman tapahtumassa kuultiin alustavia tietoja edellisen hakukierroksen tuloksista sekä yleisiä vinkkejä hankehakemusten valmisteluun kansallisten yhteyshenkilöiden näkökulmasta. Tapahtumien tärkeintä antia oli kuitenkin brokerage-osio, jonka tarkoituksena oli ennen kaikkea tarjota paikalla oleville toimijoille mahdollisuus esitellä ja kehitellä hankeideoita sekä löytää hankekumppaneita monikansallisiin konsortioihin. Brokerage-osioiden työpajat rakentuivat Horisontti 2020 -ohjelman hakuteemojen ja ennalta lähetettyjen hankeideoiden ympärille. Tapahtumien materiaalit mukaan lukien energia- ja liikennealan tapahtumissa esitellyt hanke-ehdotukset löytyvät nyt ERRIN-verkoston verkkosivuilta.

Lisätietoa:
Liikennealan tapahtuman materiaali

Biotalousalan tapahtuman materaali

Energia-alan tapahtuman materiaali

Erityisasiantuntija Emmi Kallio, emmi.kallio@eastnorth.fi