Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 16.12.2014

Eurooppalainen raaka-aineiden innovaatiokeskittymä Suomeen - Oulun yliopisto mukana hankkeessa

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (European Institute of Innovation & Technology, EIT) julkisti joulukuun alkupuolella vuoden 2014 osaamis- ja innovaatioyhteisöjen (Knowledge and Innovation Community, KIC) hakujen tulokset. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden toimijoiden välisiä teemoittain järjestäytyneitä strategisia kumppanuussuhteita, jotka mahdollistavat laaja-alaisen yhteistyön koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Vuoden 2014 hakujen tuloksena muodostettiin kaksi uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä terveyden ja aktiivisen ikääntymisen sekä raaka-aineiden teema-aloilta.

Raaka-aineiden osaamis- ja innovaatioyhteisöhaun voittaneessa ja EIT Raw Materials -innovaatiokeskittymän muodostavassa RawMatTERS -konsortiossa on mukana jäseniä yli kahdestakymmenestä EU-jäsenvaltiosta. Yksi innovaatiokeskittymän kuudesta toimipaikasta tullaan perustamaan Suomeen, ja Suomesta hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, GTK, Outotec sekä Oulun yliopisto. Konsortion tavoitteena on lisätä eurooppalaisen raaka-ainesektorin kilpailukykyä, kasvua sekä houkuttelevuutta innovaatioiden ja yrittäjyyden kautta.

Alkuvaiheessa innovaatikeskittymä tulee keskittymään informaatiotekniikan, liikenteen, energiasektorin sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen raaka-ainetarpeisiin. Lisäksi toiminnassa tullaan tarkastelemaan raaka-aineketjua kokonaisuudessaan ja kestävän kehityksen näkökulmasta alkaen louhinnasta ja päättyen jalostuksen kautta kierrätykseen tai harvinaisten ja haitallisten materiaalien korvaamiseen. EIT tulee investoimaan innovaatiokeskittymään ensimmäisen viiden vuoden aikana n. 270 miljoonaa euroa, ja suomalaisten partnerien vuosittaisen rahoituksen määrä voi nousta jopa kymmeneen miljoonaan euroon.

Lisätietoa:
Uutinen uusista KIC-kumppanuuksista EIT:n verkkosivuilla
Uutinen Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla