Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Koulutus, nuoriso ja liikunta | 15.12.2014

Erasmus+ tietoyhteenliittymät ja alakohtaiset osaamisyhteenliittymät -haut auki helmikuuhun saakka

Euroopan komissio sekä Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) järjestivät marraskuussa Brysselissä infopäivän Erasmus+ -ohjelman Avaintoimi 2:n liittyviin yhteistyöhankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Avaintoimi 2:n alla rahoitusta voi hakea kahteen toimeen: tietoyhteenliittymät (Knowledge Alliances) ja alakohtaiset osaamisyhteenliittymät (Sector Skills Alliances).

Tietoyhteenliittymät ovat monikansallisia Euroopan innovaatio-osaamista edistäviä hankkeita, joita korkeakoulut ja yritykset toteuttavat yhteistyössä. Hankkeiden tavoitteena on muun muassa uusien, innovatiivisten ja monialaisten opetus- ja oppimismetodien kehittäminen, yrittäjyystaitojen ja yrittäjyysasenteen edistäminen sekä tehokkaampi tiedon siirtyminen ja vaihto korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät ovat monikansallisia hankkeita, joiden tavoitteena on tarkastella tietyillä aloilla havaittavia osaamistarpeita tai -puutteita. Hankkeiden avulla kehitetään erityisesti ammatillisen koulutuksen koulutuskokonaisuuksia, opetussuunnitelmia ja -menetelmiä siten, että ne vastaavat paremmin työmarkkinoiden vaatimuksia. Tämä tapahtuu painottamalla erityisesti työssä tapahtuvaa oppimista. Toimen alla voidaan rahoittaa hankkeita, jotka vastaavat osaamistarpeisiin tietyillä ennalta määritellyillä toimialoilla, jotka ovat tämän vuoden haussa seuraavat:
- Manufacturing & Engineering
- Commerce
- Information and communication technology
- Environmental technologies, Eco-innovation
- Culture and creative sectors
- Health care
- Tourism

Hakemukset molempiin toimiin tulee jättää 26. helmikuuta 2015 klo 12:00 Brysselin aikaa mennessä. Marraskuussa järjestetyn infopäivän materiaali sekä videotallenteet ovat saatavilla lisätietojen alta löytyvien linkkien kautta.

Lisätietoa:
Infopäivän materiaali EACEA:n verkkosivuilla
Erasmus+ -ohjelmaopas
Erityisasiantuntija Janika Luukinen