Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 12.12.2014

Liikenne- ja energiatutkimukseen liittyviä ehdotuspyyntöjä avoinna

Liikenteen, energian ja televiestinnän alojen infrastruktuuri- ja tutkimushankkeita hallinnoiva Euroopan komission innovaatioiden ja verkkojen toimeenpanovirasto (Innovation and Networks Executive Agency, INEA) julkaisi 10. joulukuuta sivuillaan viisi Horisontti 2020 -ohjelman alle kuuluvaa, liikenne- ja energiatutkimukseen liittyvää hakua, joiden yhteisbudjetti on yhteensä yli 550 miljoonaa euroa. Hakuja avautui kolmen eri aihealueen alla seuraavalla tavalla:

Liikenne kasvun edistäjänä (Mobility for growth) -aihealueen alla avautui kaksi hakua. Haut kuuluvat Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne -haasteeseen. Yhteensä tämän aihealueen alla avautui kymmenkunta ehdotuspyyntöä, ja tarkka lista ehdotuspyynnöistä on saatavilla INEA:n verkkosivujen kautta. Kaksivaiheisen haun ensimmäisen vaiheen sekä yksivaiheisen haun hakemukset tulee jättää viimeistään 23. huhtikuuta 2015.

Kilpailukykyinen vähähiilinen energia (Competitive low-carbon energy) -aihealueen alla avautui niin ikään kaksi hakua, jotka liittyvät Turvallinen, puhdas ja tehokas energia -haasteeseen. Ehdotuspyyntöjä avautui tämänkin otsikon alla yhteensä kymmenkunta, ja tarkka lista nyt avautuneista ehdotuspyynnöistä on saatavilla INEA:n verkkosivuilta löytyvien linkkien kautta. Hakemukset näihin hakuihin tulee jättää viimeistään 5. toukokuuta 2015.

Älykkäät kaupungit ja yhteisöt (Smart cities and communities) -aihealueen alla ilmoitettiin yksi haku, jonka alla avautui kaksi ehdotuspyyntöä. Haku kuuluu edellisten tavoin Turvallinen, puhdas ja tehokas energia -haasteeseen, ja hakemusten viimeinen jättöpäivä on 5. toukokuuta 2015.

Kuhunkin hakuun liittyvistä ehdoista ja muista yksityiskohdista löytyy lisää tietoa hakuasiakirjoista, joihin pääsee tutustumaan INEA:n verkkosivujen linkkien kautta. Lisäksi Brysselissä järjestetään infopäivät liikenneaiheisista hauista 2. helmikuuta 2015 ja Älykkäät kaupungit ja yhteisöt -hauista 12. helmikuuta 2015. Kilpailukykyinen vähähiilinen energia -hakuihin liittyvistä tapahtumista tiedotetaan lisää lähiaikoina.

Lisätietoa:
Haut INEA:n verkkosivuilla
Erityisasiantuntija Emmi Kallio