Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 4.12.2014

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen teemahaku puualan ja kaivostoiminnan yhteishankkeiksi

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot sekä rakennerahastosta vastaavat ELY-keskukset käynnistävät ylimaakunnallisen teemahaun puualan- ja kaivostoiminnan yhteishankkeiksi. Teemahaun toimenpiteet kohdistuvat alueeseen, johon kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankkeen ylimaakunnallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa on vähintään yksi kumppani kahdesta maakunnasta.

Tukihakemus tulee jättää ensisijaisesti sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii tai jonka alueelle hankkeen päätoimenpiteet kohdistuvat. Hankehakemukset tulee jättää 16.2.2015 mennessä. Lisätietoa hausta antaa ensisijaisesti oman toiminta-alueen rahoittava viranomainen.

Haun tausta-aineistona on julkaistu valintakriteerit sekä kaksi teemapaperia, yksi kumpaakin alaa koskien. Teemapapereissa käydään läpi muun muassa hankkeiden tarvetta, alueiden olemassa olevaa osaamista sekä joitakin valmiita hankeaihioita. Lisäksi teemahakuun liittyen järjestetään info- ja verkostoitumistilaisuus Kajaanissa 8.1.2015. Tapahtumaan toivotaan puualan ja kaivannaistoiminnan teemoista kiinnostuneita toimijoita, ja infopäivän aikana käydään läpi teemahakujen tavoitteita, hakumenettelyä sekä hankekriteerejä. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on myös mukana tapahtumassa kertomassa puu- ja kaivannaisalan erillisrahoitusmahdollisuuksista. Tapahtumaan voi ilmoittautua lisätietojen alta löytyvän linkin kautta 2.1.2015 mennessä.

Lisätietoa:
Puun uudet käyttömuodot -teemapaperi
Kaivannaisalan teemapaperi
Teemahaun valintakriteerit
Infopäivän ohjelma
Infopäivän ilmoittautumislomake