Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 4.12.2014

Komissiolta opas konsortiosopimusten laatimiseen

Konsortion muodostaminen ja konsortiosopimuksen laatiminen on olennainen osa Horisontti 2020 -ohjelman hankevalmisteluprosessia. Euroopan komissio on nyt julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta hakevia konsortioita laatimaan sopimuksia, joissa osapuolten vastuut ja oikeudet on selkeästi määritelty, ja joiden avulla varmistetaan sujuva yhteistyö koko hankkeen ajan.

Nyt julkaistun oppaan lisäksi tietoa ja neuvoja voi etsiä komission sivuilta aineettomien oikeuksien IPR helpdesk -sivustolta, josta löytyy paljon tietoa sekä hyödyllisiä apudokumentteja hankevalmistelun ja konsortion muodostamisen eri vaiheisiin.

Lisätietoa:
Komission opas konsortiosopimuksia varten
European IPR Helpdesk -sivusto