Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Vesi | 25.11.2014

European Innovation Partnership on Water (EIP Water) -innovaatiokumppanuuden toimintaryhmähaku avoinna

Vesialan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden yhteydessä on avautunut kiinnostuksenilmaisupyyntö sidosryhmille, jotka haluavat osallistua eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimintaryhmiin (Action groups).

Toimintaryhmät ovat kumppanuuden toteutusvaiheen keskeisin osa. Ryhmät perustuvat vapaaehtoisuuteen ja koostuvat eri sidosryhmien edustajista, ja ne pyrkivät yhteistyönä muun muassa kehittämään, testaamaan sekä levittämään veteen liittyviä innovaatioita sekä edesauttamaan niiden omaksumista markkinoilla ja yhteiskunnassa. Tähän mennessä kahden edellisen haun avulla on muodostettu 25 veteen liittyvien innovaatiohaasteiden parissa yhteistyötä tekevää ryhmää. Toimintaryhmän jäsenyydestä saatava hyöty on esimerkiksi näkyvyyttä EIP Water -kumppanuuden tapahtumissa sekä verkkosivuilla sekä verkostoitumismahdollisuuksia muiden alan organisaatioiden ja yritysten kanssa sekä eurooppalaisella että maailmanlaajuisella tasolla.

Nyt avautuneen kolmannen haun hakemukset tulee jättää 31. tammikuuta 2015 mennessä. Hakemuksia valmistellessa tai mahdollisten yhteistyökumppaneiden etsimiseen voi käyttää apuna verkosta löytyvää foorumia. Lisäksi hakijoiden kannattaa tutustua tarkasti verkosta löytyvään hakuoppaaseen.

Lisätietoa:
EIP Water verkkosivut
Hakuilmoitus
Hakuopas