Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 24.11.2014

Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet: Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet infopäivän muistio

Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) järjesti Brysselissä 17.11. infopäivän Horisontti 2020-ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet-pilarin hauista "Ilmastotoimet, ympäristö, resurssi-tehokkuus ja raaka-aineet".

Tilaisuudessa käytiin EASME:n ja Euroopan komission Tutkimuksen ja innovoinnin (DG RTD) sekä Yritys- ja teollisuustoiminnan (DG ENTR) pääosastojen virkamiesten johdolla läpi hakujen sisällöt. Lisätietona löytyvässä muistiossa käydään infopäivän antia läpi sekä esitetään joitakin puheenvuoroissa esiintulleita hakuihin liittyviä yksityiskohtia.

Lisää tietoa sekä infopäivän esitykset löytyvät EASME:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:
EASME:n verkkosivut
Infopäivän muistio
Infopäivän osallistujalista