Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Maaseudun kehittäminen | 20.11.2014

Maaseuturahaston hankerahoituksen haku käynnistyy ensi vuonna - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kartoittaa alustavia hanke-ehdotuksia

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 hankerahoituksen virallinen haku käynnistyy vuonna 2015. Maaseutuohjelmalle saataneen EU:n komission hyväksyntä syksyllä 2014, jonka jälkeen tapahtuvat vielä kansallisen lainsäädännön hyväksyminen ja sähköisen tietojärjestelmän viimeistely. Tukiehtojen yksityiskohdat ovat vielä auki.


Pohjois-Pohjanmaan alueellisessa kehittämissuunnitelmasa 2015-2020 määriteltyjä maaseudun kehittämisen painopisteitä ja tavoitteita ovat yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen, uusien ansaintamahdollisuuksien luominen, maaseudun tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä maaseudun säilyttäminen houkuttelevana työympäristönä ovat ohjelman keskeisiä tavoitteita, joihin rahoitettavien kehittämishankkeiden tulee toimillaan tähdätä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus haluaa jo syksyn 2014 aikana kartoittaa alustavia hanke-ehdotuksia. Erityisesti ehdotuksia toivotaan seuraavista teemoista:
-Yrittäjyys maaseudulla, uudet ansaintamahdollisuudet
-Maaseudun tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
-Kylien tietoverkkojen rakentaminen ja niiden hyödyntäminen
-Maaseutuympäristöstä huolehtiminen yhteisöllisesti, ml. ympäristötalkoiden toimintamallit
-Tiedottaminen maaseudun kehittämisvälineistä ja mahdollisuuksista

Hankeaihioiden tulee toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014–2020. Kartoitus ei koske yksittäisten yritysten kehittämistä eikä yritystukia vaan kartoituksella haetaan projekteja, joiden toimenpiteet ovat kaikille julkisia ja kohdistuvat laajemmalle kohderyhmälle. Hankkeiden toteutusalueen tulee, kyläverkkoinvestointeja lukuun ottamatta, olla aluetaloudellisesti merkittävä (paikallisia kehittämistoimenpiteitä rahoitetaan Leader-toiminnan kautta.) Hankeideoiden kartoitus ei sido hankeidean esittäjää hankkeen toteutukseen eikä anna etusijaa hankkeiden viralliseen hakuun.


Koska ohjelmat ja lainsäädäntö eivät ole vielä valmiita, hankkeiden tukikelpoisuudesta ohjeistetaan tällä hetkellä Maaseutuviraston toimesta Maaseutu.fi sivustolla. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tulee antamaan ideahakuun osallistuneille tiedon idean soveltuvuudesta osaksi Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa vuoden 2015 puolella.


Hankeideoita voi jättää lokakuun alusta vuoden 2014 loppuun asti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Internet-sivuilla olevalla Webropol-lomakkeella.

Lisätietoja:
ELY-keskus, maaseudun kehittäminen
Lomake alustavien hankeideoiden jättämiseen