Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 13.11.2014

Tapahtuma: Euroopan matkailupäivä 1.12.

Euroopan komissio järjestää seuraavan Euroopan matkailupäivän joulukuun 1. päivä Brysselissä. Tämän vuoden tapahtuma keskittyy avoimeen ajatustenvaihtoon Euroopan unionin, kansallisten ja alueellisten toimijoiden sekä toimialaihmisten, teollisuuden edustajien ja muiden sidosryhmien edustajien välillä. Tapahtumaan odotetaan keräävän Brysseliin jopa 400 osallistujaa edellä mainituista ryhmistä. Tapahtuman keskiöön nostetaan aiheita, joita voidaan pitää tärkeinä eurooppalaisen matkailusektorin kilpailukyvyn ja kestävän kasvun kannalta. Tällaisia aiheita ovat mm. digitalisaatio ja paremmat sääntelyn ja hallinnon rakenteet.

Tapahtumaa on mahdollista seurata myös etänä komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivuilla, joilla etäseurannan linkki julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoa:
Komission verkkosivut
Tapahtuman ohjelma