Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 10.11.2014

Verkkokysely menestyksekkäästä alueiden välisestä ja rajat ylittävästä T&K -yhteistyöstä

Alueiden välinen ja rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä osa älykästä erikoistumista koskevia tutkimus- ja innovaatiostrategioita, sillä alueen toimijoiden verkottumismahdollisuudet alueen ja valtion rajojen ulkopuolelle tulee ottaa huomioon yhtenä näkökulmana strategiaa muodostettaessa.

Tähän liittyen älykkään erikoistumisen S3-foorumi (S3 Platform) kerää nyt esimerkkejä onnistuneista alueiden ja valtioiden välisistä T&K-kumppanuuksista nykyisten ja menneiden (älykkääseen erikoistumiseen liittyvien) innovaatiostrategioiden toteuttamisessa. Esimerkkejä kerätään helpottamaan tutkimus- ja kehityskumppanuuksien syntymistä eri maiden ja alueiden välillä sekä yhteisen oppimispohjan muodostamiseksi.

Esimerkkejä kerätään verkossa tapahtuvan kyselyn avulla, ja siihen toivotaan vastauksia etenkin kansallisilta ja alueellisilta viranomaisilta, jotka vastaavat tutkimus- ja kehitysasioista sekä EU:n rakennerahastoasioista. Lisäksi kyselyn kohderyhmää ovat esimerkiksi innovaatiokeskukset, teknologiapuistot, tutkimuslaitokset ja pk-yritysten verkostot. Vastauksia kyselyyn toivotaan 19. joulukuuta mennessä.

Kaikki kyselyn vastaukset edesauttavat luomaan tapausarkistoa, joka toimii pohjana tukitoimille kansainvälistä T&K-yhteistyötä vaikeuttavien pullonkaulojen ehkäisemiseksi. Parhaita esimerkkejä voidaan myös poimia esiteltäväksi S3-foorumin tapahtumissa.

Lisätietoja:
S3-foorumin verkkosivut
Kyselylomake