Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 7.11.2014

Euroopan ja Kaakkois-Aasian tutkimusyhteistyöhön liittyvä haku avoinna

Euroopan unionin tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvan SUSTAIN EU-ASEAN -projektin osana on avoinna haku, jonka tavoitteena on projektin tavoitteiden mukaisesti tukea olemassa olevia kahdenvälisiä tai alueiden välisiä T&K -projekteja, jotka tähtäävät innovatiivisien teknologioiden tai markkinapotentiaalia sisältävien ideoiden kehittämiseen. Yhteistyötä pyritään tehostamaan Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin viidennen kokonaisuuden pääteemojen ympärillä.

Haun kohderyhmää ovat hankkeet, joissa tehdään yhteistyötä kahden tai useamman Euroopan ja ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) -alueen välillä uuden, alueiden välisen tai kahdenvälisen ympäristötutkimuksen saralla. Haku keskittyy erityisesti ilmastotoimiin, ympäristöön, resurssitehokkuuteen ja raaka-aineisiin. Käytännössä haun tavoitteita toteutetaan liikkuvuutta tukemaan myönnettävällä apurahalla, jonka tarkoituksena on helpottaa tutkijoiden liikkuvuutta Euroopan ja ASEAN -maiden välillä tai alueiden sisällä edellä mainitun kaltaisen yhteistyön lisäämiseksi.

Haku on auki 14. marraskuuta 2014 saakka, ja lisätietoa on saatavilla SUSTAIN EU-ASEAN -verkkosivuilta tai sähköpostitse osoitteesta research-implementation-call@sustain-eu-asean.net.

Lisätietoa:
SUSTAIN EU-ASEAN -verkkosivut
Hakukuulutus