Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 31.10.2014

EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet vuoteen 2030 määritelty

Eurooppa-neuvosto on kokouksessaan 24. lokakuuta linjannut Euroopan unionin ilmasto- ja energiapoliitiikan suuntaviivat ja tavoitteet vuoteen 2030 saakka.

EU:n kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi vuoteen 2030 mennessä on määitetty vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Päästökauppajärjestelmään kuuluvilla toimialoilla tavoitteena on 43 prosentin vähennys vuoden 2005 tasosta. Muilla toimialoilla, joihin kuuluvat esimerkiksi liikenne, maatalous ja rakennuskohtainen öljylämmitys, tavoitteena on 30 prosentin vähennys vuoden 2005 tasoon verrattuna. Jäsenmaakohtaiset tavoitteet määritellään myöhemmin.

Päästökauppajärjestelmää uudistetaan muun muassa luomalla markkinavakausmekanismi, jolla päästöoikeuksia voidaan siirtää ´reserviin´ vähäisen kysynnän aikana ja palauttaa markkinoille kysynnän kasvaessa. Päästöoikeuksien kokonaismäärää rajaava katto alenee vuodesta 2021 alkaen 2,2 prosenttia vuodessa nykyisen 1,74 prosentin sijaan.

Eurooppa-neuvosto linjasi unionin tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus vähintään 27 prosenttiin EU:ssa kulutetusta energiasta vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaat voivat halutessaan asettaa myös kunnianhimoisempia tavoitteita. Energiatehokkuuden ohjeelliseksi parantamistavoitteeksi päätettiin 27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Komissio tulee ehdottamaan aloja, joilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiatehokkuudesta. Unionin ja jäsenmaiden rahoitustoimet tullaan keskittämään näille aloille.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto päätti vahvistaa sähköverkkojen yhteenliitäntöjä toimivien energian sisämarkkinoiden varmistamiseksi. Eurooppa-neuvosto päätti myös toimenpiteistä, joilla vähennetään riippuvuutta tuontienergiasta ja parannetaan energiaturvallisuutta. Näitä ovat esimerkiksi kaasukäytävät, energiaturvallisuuden infrastruktuurihankkeet ja kaasun toimitusvarmuuden ja varastointikapasiteetin kehittäminen.

Lisätietoja:
Tiedote Eurooppa-neuvoston kokouksesta
Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet 2030
EU:n päästökauppajärjestelmä