Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 30.10.2014

Komissiolta kattava matkailualan EU-rahoitusopas

Matkailuala on kolmanneksi suurin Euroopan unionin talouden sektoreista, ja sillä on siten talouskasvun kannalta suuri merkitys. Matkailu työllistää joko suoraan tai välillisesti suuren määrän ihmisiä ja yrityksiä, joilla on usein erilaiset tarpeet. Euroopan unionilla onkin siten tarjota monta ohjelmaa, jotka mahdollisesti kiinnostavat sektorin toimijoita.

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto julkaisi lokakuun alkupuolella oppaan matkailusektorin EU-rahoituksesta vuosille 2014–2020. Opas keskittyy moniin tärkeisiin käytännön kysymyksiin kuten turismiin liittyvien hankkeiden rahoituskelpoisuuteen, rahoituksen laatuun ja määrään sekä siihen, kuka rahoitusta voi hakea ja miten. Oppaasta selviää myös konkreettisten esimerkkien avuin, millaisia hankkeita on rahoitettu aikaisempina vuosina, ja se voi siten auttaa myös hankeidean suunnittelussa.

Lisätietoa:
Matkalualan rahoitusopas 2014-2020