Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  ICT | 28.10.2014

EU:n tietosuojauudistuksen valmistelu etenee neuvostossa

Euroopan unionin tietosuojauudistuksen valmistelu eteni tässä kuussa, kun neuvosto saavutti yhteisymmärryksen asetuksen neljännestä luvusta. Tietosuoja-asetuksella pyritään entistä parempaan tietosuojaan ja tarkoituksena on varmistaa, että henkilötiedot ovat turvassa riippumatta siitä, mihin ne on annettu tai missä niitä säilytetään. Tavallisiin kansalaisiin muutokset vaikuttavat käytännössä siten, että ihmisillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus määrätä tarkemmin omien henkilötietojensa käytöstä ja tarkistaa helpommin heistä kerättyjä tietoja. Henkilötietoja keräävien tahojen olisi myös kerrottava tarkemmin, mitä annetuille tiedoille tapahtuu.

Tähän mennessä asetuksen suhteen on edetty siihen pisteeseen, että Euroopan parlamentti äänesti kannastaan yleiseen tietosuoja-asetusehdotukseen maaliskuussa 2014. Se hyväksyi LIBE-valiokunnan mietinnön, ja asia on nyt neuvoston käsiteltävänä. Neuvosto keskusteli viimeksi tässä kuussa asetuksen rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksia käsittelevästä neljännestä luvusta, jonka suhteen se saavutti yhteisymmärryksen. Tietosuoja-asetuksen valmistelu jatkuu kuitenkin vielä, ja neuvoston tulee saavuttaa yhteisymmärrys myös asetuksen muista luvuista, ennen kuin asetus voi astua voimaan. Nyt on siis sopu luvuista 4 ja 5, seuraavaksi käsitellään lukua 9, ja neuvoston kannan odotetaan valmistuvan loppukeväästä 2015. Asetuksen voimaantulon jälkeen yrityksillä ja organisaatioilla on kaksi vuotta aikaa muuttaa toimintansa sen mukaiseksi.

Lisätietoa:
Tietoa ja uutisia uudistuksesta komission verkkosivuilla
Komission tiivistelmä tietosuojauudistuksesta