Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Matkailu | 15.10.2014

COSME -ohjelmassa uusi matkailuun liittyvä ehdotuspyyntö

EU:n pk-yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) on julkaissut COSME -ohjelmassa avautuneen ehdotuspyynnön ´Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons´ (COS-TFLOWS-2014-3-15). Ehdotyspyyntö pyrkii vahvistamaan eurooppalaista turismisektoria ja pidentämään matkustuskausia kasvattamalla seniorien ja nuorison liikkuvuutta Euroopassa turismikausien ulkopuolella.

Ehdotuspyynnön neljä tavoitetta ovat:

-Tukea pidempiä matkustuskausia ja siten pk-yritysten kilpailukykyä ja talouskasvua
-Edistää rajatylittävää yhteistyötä mahdollisimman laajasti koko matkailualan arvoketjussa
-Helpottaa eurooppalaisia yksityisen ja julkisen sektorin välisiä kumppanuuksia
-Edistää vahvempaa senioreiden ja nuorison Euroopan kansalaisidentiteettiä kasvavan EU:n sisäisen liikkuvuuden avulla

Hanke-ehdotuksien kohderyhmä tulee olla seniorit (55-vuotiaista ylöspäin) tai nuoriso (15–29 -vuotiaat) ja hankkeissa tulee pyrkiä suunnittelemaan ja kehittämään matkailutuotekonsepti sekä suorittamaan siihen liittyvä pilottikoe.

Hakemusten jättämisen takaraja on 15. tammikuuta 2015 klo 17:00 Brysselin aikaa.

Lisätietoa:
Tietoa ehdotuspyynnöstä EASME:n verkkosivuilla
Virallinen hakukuulutus
Erityisasiantuntija Janika Luukinen