Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Koulutus, nuoriso ja liikunta | 15.10.2014

Erasmus+ -ohjelman vuoden 2015 ehdotuspyyntö avattu

Euroopan komissio on julkistanut unionin koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun keskittyvän Erasmus+ -ohjelman vuoden 2015 hakuajat sekä ohjelmaoppaan. Hakukelpoisia ovat kaikki julkiset ja yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla. Ehdotuspyyntö kattaa viisi ohjelman toimea:

- Avaintoimi 1: oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus
- Avaintoimi 2: innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö
- Avaintoimi 3: politiikan uudistamisen tuki
- Jean Monnet -toiminnot
- Urheiluun liittyvä toiminta

Avautuneen ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 1 736,4 miljoonaa euroa. Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee mm. sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

Korkeakoulutuksen osalta hauissa kannattaa kiinnittää huomiota mm. muutoksiin kapasiteetinvahvistamishankkeissa, joista Venäjä on rajattu tällä hakukierroksella pois EU-pakotteiden johdosta. Uutta on myös globaaliin liikkuvuuteen Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa tähtäävä tuki, joka ovat nyt haettavana ensimmäistä kertaa. Alkuun tukea voi hakea opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihtoihin; harjoittelijavaihdot käynnistyvät myöhemmin.

Euroopan komissio järjestää 12.11.2014 Brysselissä Erasmus+ -ohjelman Avaintoimi 2:n tietoyhteenliittymiin (Knowledge Alliances) ja alakohtaisiin osaamisyhteenliittymiin (Sector Skill Alliances) keskittyvän infopäivän, jossa käydään läpi yllämainittuihin toimiin liittyvien hankehakemusten valmistelua sekä jättämistä. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä.

Lisätietoa:
Virallinen hakukuulutus
Vuoden 2015 ohjelmaopas
Lisää Erasmus+ ehdotuspyynnöstä CIMO:n verkkosivuilla
Komission Erasmus+ -infopäivä
Erikoisasiantuntija Janika Luukinen