Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 14.10.2014

Verkkojen Eurooppa liikennehakujen infopäivän muistio

Euroopan komission innovaatioiden ja verkkojen toimeenpanovirasto INEA (Innovation & Networks Executive Agency) järjesti Brysselissä 9.-10. lokakuuta tiedotustapahtuman Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -välineen vuoden 2014 liikenteeseen liittyvistä ehdotuspyynnöistä. Kaksipäiväisessä tilaisuudessa käytiin INEA:n ja Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston (DG MOVE) virkamiesten johdolla yksityiskohtaisesti läpi hakuprosessin tärkeimmät vaiheet sekä hakujen rakenne.

Hakujen rakenteen lisäksi infopäivät tarjosivat osanottajille tietoa menestyksellisen hakemuksen valmistelusta sekä arvokasta taustatietoa haku- ja arviointiprosessista. Infopäivän kaikki materiaali Power Point -esityksineen löytyy tapahtuman verkkosivuilta, mitä kautta on myös mahdollista katsoa jälkikäteen molempien päivien videoidut esitykset.

Lisätietoa:
Tapahtuman muistio
INEA:n CEF Transport Info Day -sivusto
CEF Transport -ehdotuspyynnöt