Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Koulutus, nuoriso ja liikunta | 13.10.2014

Ajankohtaisia julkaisuja koulutuksesta

Korkeakoulujen ja liike-elämän yhteistyön vaikuttavuus

Euroopan komissio on julkaisut tutkimuksen korkeakoulujen ja liike-elämän yhteistyöstä ja sen vaikuttavuuden arvioimisesta. Julkaisu korostaa yhteistyön myötä saavutettavia hyötyjä, kuten osaamistason nousua ja yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämistä. Julkaisun ohessa esitellään kiinnostavia esimerkkitapauksia toimivasta yhteistyöstä eri puolilta Eurooppaa.

Lisätietoja:

Measuring the impact of university-business cooperation


OECD:n koulutuskatsaus

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on julkaissut vuoden 2014 koulutuskatsauksen (Education at a Glance), joka käsittelee kansallisten koulutusjärjestelmien nykytilannetta ja tulevia haasteita. Euroopan komissio on kiinnittänyt koulutuskatsaukseen liittyen huomiota huomiota muun opettajakunnan ikääntymiseen ja siihen, että samantasoisen koulutuksen saaneiden osaamisessa on merkittäviä eroja maiden välillä. Lisäksi yksityisen rahoituksen osuus korkea-asteen koulutuksessa on kasvanut EU-maissa lukukausimaksujen käyttöönoton ja korotusten myötä.

Lisätietoja:

Komission tiedote
OECD: Education at a Glance 2014