Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 8.10.2014

Euroopan komissio ja Suomi sopivat rakenne- ja investointirahastojen käytöstä vuosina 2014-2020

Euroopan komissio on tehnyt Suomen kanssa kumppanuussopimuksen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) käytöstä. Kumppanuussopimus on tärkeä strateginen investointisuunnitelma, joka kattaa kaikki ERI-rahastot ja ohjaa ohjelmien toteutusta. Suomen kohdalla sopimus koskee 1,47 miljardin euron koheesiopoliittisia investointeja vuosina 2014-2020. Lisäksi Suomi saa 2,38 miljardia euroa maaseudun kehittämiseen ja 74,7 miljoonaa euroa kalatalouteen ja merenkulkuun.

Euroopan unionin rahoituksella on tarkoitus tukea innovaatioita ja koulutusta niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Suunnitelma tukee huippuluokan tutkimus- ja kehitystyötä ja innovointia, edistää pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä sekä vähähiiliseen talouteen siirtymistä Suomen eri alueilla. Suunnitelmalla vastataan myös pohjoisen harvaan asuttujen alueiden erityishaasteisiin. 

Kumppanuussopimuksen hyväksymisen jälkeen prosessia jatkavat neuvottelut Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Komission toivomuksena on, että neuvottelut saadaan päätökseen ja ohjelma-asiakirja hyväksyttyä ennen vuoden 2014 loppua.


Lisätietoa:
Komission tiedote
Taustatietoa kumppannussopimuksista
Suomen kumppanuussopimus
Suomen kumppanuussopimuksen tiivistelmä