Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 8.10.2014

Uusi julkaisu matkailualan EU-rahoituksesta

Alueiden komitean uusi julkaisu Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities esittelee paikallisille ja alueellisille viranomaisille saatavissa olevia matkailualan EU-rahoitusmahdollisuuksia ohjelmakaudella 2014-2020. Julkaisu keskiössä ovat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ohjelmien kautta tarjottavat rahoitusmahdollisuudet, joita esitellään teemoittain eri alueiden näkökulmasta. Julkaisussa kuvataan myös Euroopan komission hallinnoimien rahastojen tarjoamia matkailualan rahoitusmahdollisuuksia.

Lisäksi julkaisu käsittelee Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ulkopuolella tarjottavaa rahoitusta. Tällä ohjelmakaudella rahoitusta tarjoavia ohjelmia ovat esimerkiksi COSME, Kansalaisten Euroooppa,, LIFE+, Luova Eurooppa, Erasmus+, Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma sekä Horisontti 2020.

Lopuksi julkaisu antaa ohjeita ja vinkkejä rahoituksen hakemiseen.

Lisätietoja:
Sustainable and competitive tourism – New funding opportunities for local and regional authorities