Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Koulutus, nuoriso ja liikunta | 2.10.2014

Komissaariehdokkaiden kuulemiset: Unkarin Tibor Navracsics & koulutus, kulttuuri, nuoriso ja Euroopan unionin kansalaisuus

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ehdotus uudeksi komissioksi on ollut viime päivinä Euroopan parlamentin arvioitavana parlamentin valiokuntien kuulemisissa. Jokaisen komissaariehdokkaan tulee osallistua hänen vastuualueensa parissa työskentelevien valiokuntien järjestämään kuulemiseen.

Keskiviikkona 1.10.2014 kuultiin Unkarin Tibor Navracsicsia, jonka vastuualueeksi on kaavailtu koulutusta, kulttuuria, nuorisoa sekä Euroopan unionin kansalaisuutta. Hänen kuulemisensa järjestivät kulttuuri- ja koulutusvaliokunta sekä teollisuus- ja tutkimusvaliokunta. Navracsics selvitti kuulemistilaisuuden aikana näkemyksiään omasta vastuualueestaan sekä komissaarikautensa prioriteeteista. Yksi hänen komissaarikauttaan leimaava piirre tulee olemaan talous- ja rahoitus- ja talouskriisi ja sen vaikutus yhteiskuntaan ja etenkin nuoriin. Navracsics sanoi olevansa tyytyväinen siihen, että koulutusta ja innovointia painotetaan voimakkaasti komission koko poliittisessa ohjelmassa, ja tekevänsä edelleen töitä sen eteen, että koulutus on jatkossakin Eurooppa 2020 -strategian keskiössä.

Lisätietoa:
Sivusto kuulemisista
Tibor Navracsicsin kuuleminen