Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 2.10.2014

Komissaariehdokkaiden kuulemiset: Romanian Corina Crețu & aluepolitiikka

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ehdotus uudeksi komissioksi on ollut viime päivinä Euroopan parlamentin arvioitavana parlamentin valiokuntien kuulemisissa. Jokaisen komissaariehdokkaan tulee osallistua hänen vastuualueensa parissa työskentelevien valiokuntien järjestämään kuulemiseen.

Keskiviikkona 1.10. kuultiin Romanian Corina Crețua, jonka vastuualueeksi on tulossa aluepolitiikka. Crețun kuulemisen järjesti aluekehitysvaliokunta. Parlamentin jäsenet kysyivät Crețulta kysymyksiä liittyen mm. koheesiopolitiikan uudistukseen ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin. Crețun vastausten läpileikkaava teema oli alueiden osallistuminen päätöksentekoon ja alueellisten toimijoiden huomioiminen politiikan suunnittelussa. Lisäksi komissaariehdokas sanoi kiinnittävänsä erityistä huomiota esimerkiksi koheesiopolitiikan ja EU:n muiden rahastojen välisen synergian, kaupunkialueiden kestävän kehittämisen ja älykkään erikoistumisen strategioiden hyödyntämiseen aluepolitiikan toteuttamisessa.

Lisätietoa:
Sivusto kuulemisista
Corina Crețun kuuleminen