Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 22.9.2014

Komissio: Jäsenmailta tarvitaan yhä uudistuksia eurooppalaiseen tutkimustoimintaan liittyen

Euroopan komissio on julkaissut tilannekatsauksen liittyen eurooppalaiseen tutkimusalueeseen Europan Research Area, ERA). ERA:n tavoitteena on helpottaa tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja yritysten kansainvälistä liikkuvuutta, kilpailua ja yhteistyötä. Komission selvityksessä päivitetään viime vuoden tilannekatsaus ja esitetään maakohtaiset raportit, joissa kuvataan tutkimusalueen etenemistä sekä siihen liittyviä uudistuksia. Tilannekatsauksen keskeisimpiä päätelmiä on, että jäsenmaissa tarvitaan nyt käytännön toimia, jotta eurooppalainen tutkimusalue saadaan toteutumaan käytännössä. Lisäksi komission mukaan jäsenmaiden tutkimustoiminnan tulisi olla keskenään paremmin linjassa.

Maakohtaisissa raporteissa käsitellään ERA:a tukevaa politiikkaa ja käytäntöjä, tutkimusta rahoittavia ja toteuttavia organisaatioita sekä eri toimenpiteitä, joilla on pyritty edesauttamaan ERA:n käytännön toteutusta. ERA:n kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, joihin liittyen jäsenmaat ovat sitoutuneet tekemään uudistuksia, ovat tehokas kansallinen TKI-rahoitus, rajat ylittävä yhteistyö, tutkijoiden työmarkkinoiden toimivuuteen panostaminen, tasa-arvokysymykset sekä tiedon liikkuvuus. Suomen osalta maaraportissa esitellään mm. maan tutkimus- ja kehitystoiminnan rakenne, sekä eritellään niitä toimenpiteitä, joiden avulla on tämän rakenteen puitteissa edistetty ERA:n toteutumista. Tällaisia toimenpiteitä ovat raportin mukaan olleet mm. Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011-2015 sekä Suomen Akatemian ja Tekesin tarjoamat rahoitusmahdollisuudet.

Komission mukaan ERA:n toteuttamisessa on edistytty viime vuosina hyvin, mutta jäsenmaiden ja tutkimukseen liittyvien sidosryhmien tulee silti yhä tehdä uudistuksia. Jäsenmaiden toimenpiteiden lisäksi hanketta tuetaan komission toimesta mm. Horisontti 2020 -puiteohjelman kautta. Seuraavaksi jäsenmaiden on määrä esittää ERA:n etenemissuunnitelmat vuoden 2015 puoliväliin mennessä. Komissio, tutkimusalan sidosryhmäorganisaatiot ja jäsenmaiden edustajat kokoontuvat maaliskuussa 2015 Brysseliin arvioimaan tilannetta.

Lisätietoa:
ERA -tilannekatsaus
Suomen maaraportti